Poniżej prosimy podać login i hasło, które zidentyfikują Państwa w naszym systemie rejestracji domen i w przyszłości umożliwią do niego dostęp.

Login:

Hasło:

   

Hasło (powtórzenie):

 

Kontrahent:

Firma     Osoba fizyczna

Nazwa firmy (imię i nazwisko):

Reprezentant (tylko w przypadku firmy):

Ulica i numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kraj:

 

REGON / PESEL:

NIP:

Telefon:

Faks:

Adres e-mail:

   

 

Adres korespondencyjny jest inny niż dane do wystawienia faktury.

Nazwa firmy (imię i nazwisko):

Ulica i numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kraj:

 

 

   

 

Uwaga:
1. Administratorem Państwa danych osobowych ( zwany dalej Administrator) jest: firma Provider Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-439, ul. Grabiszyńska 163, numer NIP 899-22-97-785.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław lub email: admin.rodo [@] provider.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie wyłącznie w świadczenia usługi i usunięte niezwłocznie po zakończeniu jej realizacji.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
- żądania dostępu do danych osobowych,
- żądania sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przekazywania informacji firmowych oraz branżowych na przekazany adres e-mail,
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Kontakt z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: admin.rodo [@] provider.pl